סולגרין חברה חדשנית ויזמית
המקימה נכסי אנרגיה סולארית

מי אנחנו

חברה ציבורית מתמחה בייזום, פיתוח, תכנון, הקמה, ניהול ותפעול של מתקני חשמל על בסיס אנרגיות מתחדשות.
לחברה כיום נכסים מניבים כגון מערכות פוטו-וולטאיות קרקעיות, צפות ועל גבי גגות
בהיקף הכנסות של כ-37 מיליון ₪ בשנה.

החזון שלנו

חברת אנרגיה חדשנית ציבורית
ישראלית המתמחה בייזום, הקמה, 
תפעול ורכישת נכסי אנרגיה
מתחדשת בישראל ובעולם

פלטפורמת השקעה לציבור
ולגופים המוסדיים בנכסי  
אנרגיה מתחדשת משמעותיים

חברה בעלת אופק השקעה
ארוך טווח לבעלי המניות

חברה המשלבת חדשנות
יזמית, טכנולוגית ופיננסית

אסטרטגיה

3 מנועי צמיחה

יזמות נכסים

על ידי הרחבה מהותית של הקרקעות בפיתוח מתח גבוה/עליון לקראת
המכרזים של רשות החשמל

רכישת נכסים מניבים

על בסיס רכישות בתשואות שוק ורכישות נכסים בעלי פוטנציאל שיפור טכנולוגי / תפעולי / פיננסי

פעילות בינלאומית

בשווקים מסוימים על ידי זיהוי שוקי יעד, זיהוי שותפים מקומיים והתמקדות ב3-2 שווקים מעבר לישראל

המספרים שלנו

37 מיליון ₪

צפי הכנסות שנתי

450MW

מגה וואט של פרויקטים קרקעיים
בדרום ובצפון הארץ

24 מיליון ₪

צפי תזרים תפעולי פרוייקטים שנתי

הפרויקטים שלנו

שדה נחום שדה קרקעי
3.5 מגה וואט

הסוללים מאגר מים
0.6 מגה וואט

שדה יואב מערכת גג
0.8 מגה וואט

יתרונות החברה

צוות מוביל

 ניסיון עשיר
בתחום, מקצועיות

נקודת זינוק

 צבר נכסים מניבים קיימים
ובהקמה פרוייקטים בפיתוח

פלטפורמה ציבורית קיימת

נגישות למימון, שקיפות
למשקיעים, ממשל תאגידי

בעלת שליטה

בתחומי האנרגיה והתשתיות
עם ניסיון רב

קשרי משקיעים סולגרין

בורסת ת"א:

סלגן

מחיר אחרון:

שינוי באחוזים:

מחזור בע"נ:

עדכון אחרון:

בשעה:

צרו קשר

עזרו לכדור הארץ וגם הרוויחו כסף באמצעות מגוון השקעות
לייצור חשמל מאנרגיה סולארית ובטכנולוגיה פוטו – וולטאית