סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
אירועים
23/11/2020
זימון אסיפה שנתית ליום 15.12.20
17/02/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 24.03.20
10/11/2019
זימון אסיפה כללית ליום 16.12.19
07/03/2019
זימון אסיפה כללית ליום 11.03.19
23/12/2018
זימון אסיפה כללית ליום 28.01.19