סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
מצגות משקיעים
29/08/2021
מצגת משקיעים - אוגוסט 2021
01/08/2021
מצגת משקיעים אוגוסט 2021 - פעילות סולגרין בארה"ב
07/04/2021
מצגת משקיעים - אפריל 2021
26/01/2021
מצגת משקיעים - סיכום שנת 2020
23/11/2020
מצגת משקיעים - נובמבר 2020