סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
דיווחים מידיים
07/04/2021
מתווה השקעה והסכם להעמדת הלוואות המירות לחברת קיוביקס בארה"ב, במסגרת הפעילות המתוכננת בתחום הסולארי
20/01/2021
הסכם עם חברה יזמית לפיתוח פרויקטים קרקעיים באיטליה
29/12/2020
סולגרין זכתה במכרז רשות החשמל לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, שת"פ עם אוגווינד
15/12/2020
תוצאות אסיפה כללית
15/11/2020
סולגרין במ.הבנות לשת"פ עם אוגווינד לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת משולב מערכת אגירה
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10