סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
מצגות משקיעים
07/04/2021
מצגת משקיעים - אפריל 2021
26/01/2021
מצגת משקיעים - סיכום שנת 2020
23/11/2020
מצגת משקיעים - נובמבר 2020
20/10/2020
מצגת משקיעים - אוקטובר 2020
16/06/2020
מצגת משקיעים - יוני 2020