ברוכים הבאים לאתר קשרי המשקיעים של סולגרין

מחיר המניה

בורסת ת"א: סלגן

מחיר אחרון:

שינוי באחוזים: 

מחזור בע"נ: 

עדכון אחרון:

בשעה:

מידע למשקיעים
דוחות כספיים
רבעון 1 2021
דוח שנתי 2020
רבעון 3 2020
רבעון 2 2020
רבעון 1 2020
דיווחים מידיים
04/07/2021
השלימה התקשרות במערכת הסכמים לביצוע השקעות ורכישת מניות חברת קיוביקס בארה"ב
07/04/2021
מתווה השקעה והסכם להעמדת הלוואות המירות לחברת קיוביקס בארה"ב, במסגרת הפעילות המתוכננת בתחום הסולארי
20/01/2021
הסכם עם חברה יזמית לפיתוח פרויקטים קרקעיים באיטליה
29/12/2020
סולגרין זכתה במכרז רשות החשמל לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, שת"פ עם אוגווינד
15/12/2020
תוצאות אסיפה כללית
מצגות משקיעים
07/04/2021
מצגת משקיעים - אפריל 2021
26/01/2021
מצגת משקיעים - סיכום שנת 2020
23/11/2020
מצגת משקיעים - נובמבר 2020
20/10/2020
מצגת משקיעים - אוקטובר 2020
16/06/2020
מצגת משקיעים - יוני 2020
אירועים
23/11/2020
זימון אסיפה שנתית ליום 15.12.20
17/02/2020
זימון אסיפה מיוחדת ליום 24.03.20
10/11/2019
זימון אסיפה כללית ליום 16.12.19
07/03/2019
זימון אסיפה כללית ליום 11.03.19
23/12/2018
זימון אסיפה כללית ליום 28.01.19

התראות דואר אלקטרוני

הרשמה לקבלת התראת דואר אלקטרוני ברגע שאנו מפרסמים הודעות: