הפרויקטים שלנו

פרויקטים מניבים

בבעלות חברת סולגרין כ-22 מגה ואט מותקן של פרויקטים מניבים, כ-45 מגה ואט בתהליכי הקמה וכ-400 מגה ואט של פרויקטים קרקעיים בשלבים שונים של ייזום ופיתוח.

הפרויקטים המניבים בבעלות ובניהול החברה הינם – מערכת קרקעית בינונית אחת, כ-3 מערכות בינוניות על גגות, מערכת צפה בינונית על גבי מאגר מים, וצבר של כ-330 מערכות גג עד 50 קילוואט הפזורות בכל רחבי הארץ.

שדה יואב מערכת גג
0.8 מגה וואט

הסוללים מאגר מים
0.6 מגה וואט

שדה נחום מערכת גג
0.8 מגה וואט

שדה נחום שדה קרקעי
3.5 מגה וואט

מורן מערכת גג 
0.7 מגה וואט

330 מערכות גג
עד 50 קילו וואט

ביזמות

החברה פועלת ליזום ולפתח פרויקטים על ידי איתור קרקעות, סגירת הסכמים מול ישובים,מציאת מקורות מימון, השגת ההיתרים והרישיונות הרגולטוריים והסטטוטוריים הנדרשים לצורך הקמתם. תהליך ההקמה כולל התקשרות עם קבלני הקמה ותחזוקה, תכנון העבודות, ביצוע הרכש, ההקמה בפועל והניהול של הפרויקט. בתום הקמת הפרויקט, החברה דואגת לניהול התפעול ולתחזוקת מערכות הייצור ולשמירת פעילותן התקינה של המערכות.

פיתוח דרום

פרויקטים בדרום הארץ בשלבי ייזום שונים, מרביתם עם תב״ע מאושרת.

פיתוח צפון

פרויקטים בצפון הארץ בשלבי ייזום התחלתיים, מרביתם עם הסכם חתום מול הישוב.